Zakres szkolenia dla firm przystępujących do budowy sieci dotyczy przede wszystkim przedstawienia kolejnych etapów związanych z metodologią budowy efektywnego systemu franczyzowego oraz koniecznych do opracowania dokumentów i czynności do wykonania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wdrożeniem nowoczesnej formy rozwoju przedsiębiorstwa za pośrednictwem franczyzy.

  • Szkolenia dla partnerów (franczyzobiorców) - FRANCZYZA - BEZPIECZNA METODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenie kierowane jest do osób indywidualnych oraz firm, które chcą przystąpić do istniejących systemów sieciowych. Zakres tematyczny szkolenia dla potencjalnych partnerów (franczyzobiorców) dotyczy między innymi przedstawienia mocnych i słabych stron współpracy z operatorem (franczyzodawcą) sieci oraz aktualnych metod i źródeł pozyskiwania kapitału na zakup licencji i uruchomienie placówki sieciowej.

  • Szkolenia dla firm zarządzających siecią sprzedaży - ZAKRES I PRAKTYCZNE METODY OPRACOWANIA PODRĘCZNIKA OPERACYJNEGO

Szkolenie ma na celu umożliwienie jego uczestnikom samodzielnego stworzenia profesjonalnego podręcznika operacyjnygo - procedur kompleksowo opisujących zasady organizacji, zarządzania i inne elementy funkcjonowania placówki franczyzowej. Szkolenie przeznaczone jest dla nowych, jak i funkcjonujących na rynku systemów sieciowych.

  • Warsztaty praktyczne - ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANCZYZOWĄ

Szkolenie połączone z warsztatami praktycznymi, którego podstawowym celem jest omówienie poszczególnych etapów oraz szczegółowych czynności, koniecznych z punktu widzenia sprawnej i efektywnej budowy sieci oraz najlepszych praktyk i metod zarządzania jej funkcjonowaniem. Przekazanie gotowych do działania narzędzi i metod kontrolowania wyników działania sieci i osiągania zamierzonych celów.

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ OTRZYMUJE:

  • MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
  • CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

SZKOLENIA PROWADZONE SĄ PRZEZ PRAKTYKÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW SIECIOWYCH W POLSCE - EKSPERTÓW Z AKADEMII ROZWOJU SYSTEMÓW SIECIOWYCH.

FORMY SZKOLEŃ:

  • SZKOLENIA OTWARTE - organizowane przez ARSS w terminach określonych w formularzu zgłoszenia na szkolenie.
  • SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - organizowane na zamówienie konkretnej firmy z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania, branży w której działa dane przedsiębiorstwo oraz zgłoszonych przed szkoleniem potrzeb, wymagań i oczekiwań.