Opracowanie strategii wprowadzenia systemu sieciowego na rynek, bezpośrednia rekrutacja kandydatów na franczyzobiorców, weryfikacja kandydatów, dobór odpowiednich narzędzi promocji, reklamy oraz działań public relations w dopasowaniu do profilu i potrzeb systemu sieciowego.

Wdrożenie systemu sieciowego na rynku jest jednym z etapów realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowany pakiet dokumentacji systemu franczyzowego zostaje uzupełniony o następujące składniki, stanowiące wytyczne i kierunki dalszego działania:

  • opracowanie prospektu informacyjnego - dokumentu zawierającego kompendium wiedzy o systemie, podstawowe informacje o zasadach organizacji i funkcjonowania sieci, procedury rekrutacji kandydatów na franczyzobiorców, oferowane wsparcie w zakresie uruchomienia i funkcjonowania placówki,
  • opracowanie dokumentów rekrutacyjnych, profilu osobowościowo-kompetencyjnego optymalnego kandydata na franczyzobiorcę,
  • opracowanie projektu listu intencyjnego, który będzie zawierany z kandydatami na franczyzobiorców, aby usprawnić proces podejmowania decyzji o przystąpieniu do systemu oraz ochronić interesy i know-how franczyzodawcy,
  • opracowanie procedury obsługi kandydatów na franczyzobiorców w postaci harmonogramu poszczególnych etapów postępowania z kandydatem na franczyzobiorcę z wykorzystaniem posiadanego pakietu systemu franczyzowego.

Wdrożenie systemów sieciowych przez ARSS odbywa się poprzez podejmowanie dopasowanych do potrzeb Klientów działań związanych z bezpośrednim pozyskiwaniem kandydatów na franczyzobiorców w wyznaczonym rejonie i obejmuje szereg działań operacyjnych, wykorzystanie posiadanych baz danych kandydatów oraz list mailingowych, przy wsparciu wydawanego przez ARSS magazynu Franczyza&Biznes oraz specjalistycznego portalu wiedzy o franczyzie www.franczyzawpolsce.pl. Dobór instrumentów marketingu systemu odbywa się indywidualnie, w zależności od oczekiwań naszych Klientów.

Zapoznaj się również z ofertą reklamową magazynu Franczyza&Biznes oraz portalu www.franczyzawpolsce.pl.