Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem to zagadnienie niezwykle szerokie, dające z analizy poszczególnych jego składników ogromną ilość danych, problemów, obserwacji, które bezpośrednio oddziaływują na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego wyniki finansowe. Często w przypadku, gdy struktura organizacyjna przedsiębiorstwa nie jest gotowa na przyjęcie wyzwań związanych z zarządzaniem nowymi zadaniami, efektem analizy procesów biznesowych w przedsiębiorstwie jest podjęcie decyzji o outsourcingu poszczególnych działań w ramach tzw. zarządzania tymczasowego, do momentu gdy nowi pracownicy nie zostaną zrekrutowani, przeszkoleni i wdrożeni w ramach realizacji funkcji trenerskich (coaching).

Usługi w zakresie doradztwa w procesach organizacji i zarządzania przede wszystkim dotyczą następujących kwestii:

  • budowa optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa zdolnej do realizacji procesów przez nie wykonywanych,
  • opracowanie opisów poszczególnych stanowisk w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz modelu relacji i zależności pomiędzy działami w tej strukturze,
  • określenie, usprawnienie i opisanie procesów organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie (analiza procesów biznesowych),
  • budowa schematu zależności, macierzy zdefiniowanych problemów oraz metod ich zapobiegania,
  • doradztwo w zakresie wyboru i wdrożenia zintegrowanych rozwiązań informatycznych przy pomocy przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej projektu, opracowania mapy procesów biznesowych przedsiębiorstwa, przeprowadzenia analizy porównawczej ofert, doradztwo prawne w zakresie negocjacji umowy wdrożeniowej oraz nadzór merytoryczny nad przeprowadzanym wdrożeniem,
  • zarządzanie tymczasowe rozwojem systemu sieciowego oraz szkolenie i coaching pracowników sieci.