Opracowanie szczegółowej strategii marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwie, które zarządza systemem sieciowym, w szczególności składającej się z następujących działań:

 • Opracowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa w oparciu o jego profil, plany, dostępne i przeprowadzone badania marketingowe, badania rynku, wywiady pogłębione itp.
 • Określenie zasad organizacji i obsługi procesów biznesowych sprzedaży i marketingu w przedsiębiorstwie.
 • Doradztwo i opracowanie założeń planu sprzedaży i marketingu w ramach funkcjonującej sieci sprzedaży.
 • Doradztwo i opracowanie procedur optymalizacji i usprawnienia procesów biznesowych w ramach funkcjonujących działów sprzedaży i marketingu w przedsiębiorstwie.
 • Opracowanie założeń wykonawczych - tzw. architektury sprzedaży na lata opracowanej strategii sprzedaży i marketingu w przedsiębiorstwie, obejmującej następujące zagadnienia:
  • Zarządzanie produktem i sprzedażą.
  • Zarządzanie marketingiem: strategie ceny, promocji, dystrybucji i produktu - funkcji, struktury asortymentowej, cyklu życia, kreowania nowych potrzeb i użyteczności, promocji i komunikacji marketingowej, obejmującej szczegółowe wytyczne do kalendarza sprzedaży.
  • Zarządzanie relacjami z klientem detalicznym - programy premiowania sprzedaży, lojalności itp.
  • Kontroling i audyt wewnętrzny podejmowanych działań.
 • Opracowanie wszystkich koniecznych wzorców dokumentacji, formularzy kontrolnych, pomiarowych itp.